MERODE

  • 81
    3'
  • 81
    13'
5h

31 46 

6h

01 16 31 46 59 

7h

08 16 23 30 38 46 54 

8h

02 10 18 26 34 42 50 58 

9h

10 16A 22 34 45 51A 57 

10h

09 21 33 45 56 

11h

08 20 32 44 56 

12h

08 20 32 45 57 

13h

09 21 33 45 56 

14h

08 20 32 44 56 

15h

06 14 22 30 38 46 53 

16h

01 09 17 25 33 40 48 56 

17h

04 12 20 28 36 46 56 

18h

06 11B 16 26 36 46 52A 58 

19h

08 20 23C 32 38B 45 50C 58 

20h

10 22 34 46 58 

21h

11 23 35 47 59 

22h

11 24 39 47A 55 

23h

10 25 40 55 

0h

10 20A 34A 49A 

1h

01A 

A GARE DU MIDI / B AVENUE DU ROI / C FLAGEY