MERODE - 1 STOCKEL - STIB Mobile

MERODE

 • 1
  0'
 • 1
  7'

Autres lignes

 • 5
  1'

  HERRMANN-DEBROUX

 • 5
  9'

  HERRMANN-DEBROUX

5h

18 45 

6h

05 22 28 37 47 50 53 59 

7h

04 10 15 20 26 31 36 42 47 52 58 

8h

03 08 14 19 24 30 35 40 46 51 56 

9h

02 07 12 18 23 28 33 39 44 49 55 

10h

00 05 11 16 21 28 35 43 50 58 

11h

05 13 20 28 35 43 50 58 

12h

05 13 20 28 35 43 50 58 

13h

05 13 20 28 35 43 50 58 

14h

05 13 20 28 35 41 43 50 58 

15h

03 05 13 20 27 32 38 43 49 54 59 

16h

05 10 15 21 26 31 37 42 47 53 58 

17h

03 09 14 19 25 30 35 41 46 51 57 

18h

02 07 13 18 23 29 34 39 45 50 55 

19h

01 06 11 17 22 27 33 38 43 49 54 

20h

04 14 24 34 44 54 

21h

04 14 24 34 44 54 

22h

04 14 24 34 44 54 

23h

04 14 24 44 

0h

04 24