BEEKKANT - 2 SIMONIS - STIB Mobile

BEEKKANT

 • 2
  5'
 • 2
  24'

Autres lignes

 • 6
  0'

  ROI BAUDOUIN

 • 6
  15'

  ROI BAUDOUIN

6h

00 16 32 47 57 

7h

04 10 16 23 29 35 42 48 54 

8h

01 07 13 20 26 32 39 45 51 58 

9h

04 10 17 23 29 36 42 48 54 

10h

01 07 13 20 26 33 40 48 55 

11h

03 10 18 25 33 40 48 55 

12h

03 10 18 25 33 40 48 55 

13h

03 10 18 25 33 40 48 55 

14h

03 10 18 25 33 40 48 55 

15h

03 10 18 25 31 38 44 50 57 

16h

03 09 16 22 28 35 41 47 54 

17h

00 06 13 19 25 32 38 44 51 57 

18h

03 10 16 22 29 35 41 48 54 

19h

00 07 13 19 26 32 38 45 51 57 

20h

05 14 24 34 44 54 

21h

04 14 24 34 44 54 

22h

04 14 24 34 44 54 

23h

04 14 24 44 

0h

04 24 34