JACOBS FONTAINE - 62 EUROCONTROL - STIB Mobile

JACOBS FONTAINE

 • 62
  0'
 • 62
  14'

Autres lignes

 • 93
  1'

  LEGRAND

 • 93
  5'

  LEGRAND

6h

12 23 35 48 

7h

01 13 25 37 49 

8h

01 12 24 35 45 

9h

00 18 34 38A 47 

10h

06 13A 20 38 55 

11h

12 28 43 59 

12h

14 31 49 

13h

07 23 39 55 

14h

09 27 41 54 

15h

13 29 41 53 

16h

06 18 30 42 54 

17h

06 18 31 44 54 

18h

05 19 29 43 53 

19h

04A 17 28A 39A 53A 

20h

05A 15A 35A 55A 

21h

15A 35A 57A 

22h

18A 30A 38A 59A 

23h

18A 38A 53A 

0h

08A 

A DA VINCI