WAGON - 97 LOUISE - STIB Mobile

WAGON

 • 97
  5'
 • 97
  20'

Autres lignes

 • 4
  1'

  STALLE (P)

 • 4
  18'

  STALLE (P)

5h

48 

6h

14 32 50 

7h

07 17 23 32 42 51 

8h

01 12 22 32 43 53 

9h

03 12 18B 21B 25 40 50 

10h

01 10 18A 28 36 48 

11h

01 13 24 33 46 58 

12h

11 22 35 47 57 

13h

10 22 36 47 58 

14h

11 23 34 46 

15h

01 12 23 32 43 52 

16h

02 13 22 33 43 53 

17h

02 12 21 32 41 50 

18h

00 09 20 29 39 49 59 

19h

07B 09 23 30B 35B 41 51A 59 

20h

02B 10A 15 32B 33 51 

21h

08 22 38 52 

22h

08 22 27B 38 53 

23h

09 24 39 50A 

0h

03A 19A 34B 47B 

1h

02B 

A WIELS / B CARREFOUR STALLE