GUILLAUME TELL

  • 81
    8'
  • 81
    24'
5h

50 

6h

20 41 57 

7h

13 27 42 57 

8h

12 27 42 57 

9h

12 27 42 57 

10h

12 27 42 57 

11h

12 28 42 56 

12h

08 20 32 44 56 

13h

08 20 32 44 56 

14h

08 20 32 44 56 

15h

08 20 32 44 56 

16h

08 20 32 44 56 

17h

08 20 32 44 56 

18h

08 20 32 44 56 

19h

08 20 32 44 56 

20h

08 20 32 44 56 

21h

08 20 32 44 56 

22h

08 20 32 45 

23h

00 07A 15 30 45 

0h

00 16 30 40A 54 

1h

09A 16A 21A 27B 

A GARE DU MIDI / B AVENUE DU ROI