SAINTE-MARIE

  • 93
    2'
  • 93
    14'
6h

03 23 29 35 48 54 

7h

01 07 14 19 24 30 37 42 46 52 59 

8h

06 12 19 25 31 37 44 49 56 

9h

02 08 14 20 27 33 36A 39 44 50 55 

10h

02 09 17 24 31 39 46 47A 53 

11h

01 08 16 23 31 39 46 53 

12h

01 08 16 23 31 38 45 52 59 

13h

07 15 22 30 37 45 52 

14h

01 10 17 24 31 37 44 52 59 

15h

05 09 15 23 31 38 45 52 55 

16h

01 08 14 19 25 32 37 43 50 56 

17h

02 08 15 21 27 33 39 45 51 57 

18h

03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 

19h

04 10 12A 15 22 30 31A 34A 40 50 

20h

01 12 13A 27 42 49B 57 

21h

12 27 42 57 

22h

13 28 43 58 

23h

12 27 29A 42 57 

0h

12 19A 26 34A 48A 

1h

01A 

A JULES DE TROOZ / B THOMAS